Przejdź do treści
Klub Górski PTTK Kielce

Jesteś tutaj

Zielony szlak Starachowice - Łączna im. Jerzego Głowackiego

Zielony

Zielony szlak pieszy Starachowice – Łączna rozpoczyna się na stacji PKP Starachowice Zachodnie, gdzie swój początek mają również czarny szlak pieszy prowadzący na Wykus oraz żółty do Iłży. Przez chwilę wszystkie trzy szlaki biegną razem. Przed przejazdem kolejowym żółty szlak odbija w lewo, zielony i czarny skręcają w prawo na przejazd kolejowy. Tuż za przejazdem stoi postawiony w roku 1846 żeliwny krzyż wotywny. Szlak zielony biegnie razem ze szlakiem czarnym obok Zalewu Pasternik.

Zbiornik Pasternik został wybudowany na rzece Kamienna w roku 1920. Do roku 1983 na zbiorniku funkcjonowało brzegowe ujęcie wody do celów konsumpcyjnych, nieco dłużej bo do roku 1996 ujęcie wody do celów przemysłowych. W roku 2005 zbiornik został uznany w części za użytek ekologiczny.

Wspólnie szlaki biegną ul. Radomską do skrzyżowania z ul. Nowowiejską, gdzie czarny szlak odbija w prawo, na Wykus. Zielony szlak biegnie dalej prosto ul. St. Moniuszki w stronę Zalewu Lubianka. Zalew okrąża od wschodniej strony po czym skręca do lasu należącego do Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Przez kilka kilometrów kluczy ścieżkami i leśnymi drogami Parku. Z lasu wychodzi we wsi Bronkowice. Biegnie asfaltową drogą przez miejscowości: Radkowice, Trzcianka, Śniadka do wsi Tarczek. W Radkowicach nieco z boku szlaku stoi drewniany kościół p. w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Kościół został pierwotnie zbudowany w roku 1621 we wsi Miedzierza (gmina Mniów) z fundacji Stanisława Przerębskiego starosty opoczyńskiego i radoszyckiego. W roku 1957 został wykupiony przez mieszkańców Radkowic i w latach 1958-1963 przeniesiony na nowe miejsce.

W Radkowicach szlak biegnie przez wąwozy lessowe, a we wsi Tarczek  przechodzi obok romańskiego kościoła p.w. św. Idziego.

Kościół został wybudowany w pierwszej połowie XIII wieku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej świątyni ufundowanej przez Władysława Hermana w wieku XI. Jednonawowy kościół zbudowany z ciosów piaskowcowych zachował się do naszych czasów w stanie prawie nie zmienionym. W późniejszym okresie dobudowane zostały jedynie kruchta, zakrystia oraz fasada zachodnia. We wnętrzu kościoła znajduje się między innymi ołtarz główny w postaci renesansowego tryptyku z roku około 1540, romańska chrzcielnica kamienna oraz dwa późnorenesansowe ołtarze boczne z wieku XVII. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z początku XIX wieku.

Za kościołem szlak schodzi do potoku Psarka, przekracza go i biegnie wzdłuż jego brzegu przez pola i łąki. Na przestrzeni kilku kilometrów brak jest jakichkolwiek oznaczeń szlaku (no bo i specjalnie nie ma ich gdzie namalować), pojawiają się dopiero przy oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. W Bodzentynie spotyka znaki niebieskiego szlaku biegnącego z Wąchocka do Cedzyny. Szlak zielony przechodzi obok odbudowanego w 2010 roku kościoła Św. Ducha. Nieco z boku za kościołem znajduje się godna uwagi XIX-wieczna małomiasteczkowa zagroda Czernikiewiczów. Szlak mija zagrodę w pewnej odległości, przechodzi przez Rynek Dolny obok figury św. Jana Nepomucena z roku 1807. Biegnie przez Rynek Główny na którym na wysokiej kolumnie stoi postawiony w roku 1807 pomnik św. Floriana, Przechodzi obok kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa.

Świątynię wzniósł w latach 1440-1452 biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Kościół przebudowano w wieku XVI oraz odnowiono po pożarze w roku 1796. Kościół zachował cechy stylu gotyckiego z domieszkami późnorenesansowymi (sklepienie nawy głównej i bocznych), W świątyni znajduje się renesansowy ołtarz główny przedstawiający Ukrzyżowanie Chrystusa. Ołtarz pierwotnie został ufundowany biskupa Samuela Maciejewskiego dla Katedry na Wawelu. Wykonany został w latach 1545-1546. Do Bodzentyna trafił około roku 1728 z inicjatywy biskupa Piotra Gembickiego, Ponadto w kościele znajdują się pochodzący z roku 1508 gotycki tryptyk przedstawiający zaśnięcie NMP (nawa północna), kamienna tablica erekcyjna przedstawiająca Matkę Bożą na tronie, św. Hieronima oraz biskupa Oleśnickiego, kamienna chrzcielnica  wykonana w roku 1492 oraz gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z I połowy XV wieku.

Szlak mija ruiny zamku wzniesionego w II połowie XIV wieku.  Inicjatorem budowy zamku był biskup krakowski Bodzanta. Schodzi do ul. Kieleckiej, przekracza Psarkę i skręca w ul. Suchedniowską mija budynki dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego po czym skręca w lewo, w ul. St. Żeromskiego. Opuszcza Bodzentyn i wkracza do miejscowości Psary Stara Wieś. Na końcu wsi mija pamiątkową tablicę ustawioną w miejscu gdzie stała szkoła do której w latach 1873-74 uczęszczał Stefan Żeromski. Opuszcza Psary Starą Wieś i gruntową drogą wspina się do wsi Psary Podlesie. Biegnie niemal przez całą wieś, a następnie skręca w lewo do lasu. W pobliżu Bukowej Góry przechodzi obok kapliczki nazywanej „Obrazik” lub „Figurka”.  

Jak głosi legenda pierwsza kapliczka w tym miejscu stanęła w okresie wojen napoleońskich. Postawili ją mieszkańcy pobliskiego Wzdołu w miejscu gdzie zmarł francuski żołnierz powracający z wyprawy moskiewskiej, miało to miejsce w roku 1813. Po pewnym czasie kapliczka uległa zniszczeniu. Kapliczkę odbudowali powstańcy styczniowi 1863 roku. W czasie II wojny światowej żołnierze AK modlili się przed ludową kapliczką zawieszoną na jodle. W roku 1943 jodłę ściął mieszkaniec jednej z pobliskich wsi. Partyzanci kazali mu za to zapłacić wysoką karę oraz wybudować mową kapliczkę. W roku 1990 członkowie Klubu Turystów Górskich „Kosówka” z Łódzkiego Oddziału PTTK odbudowali niszczejącą kapliczkę.

Za kapliczką szlak wchodzi na Bukową Górę, mija dolnodewońskie wychodnie skalne z piaskowców kwarcytowych. Na Bukowej Górze na swój początek żółty szlak do Barczy. Zielony szlak wędruje dalej lasem w pobliżu kopalni/kamieniołomu „Bukowa Góra”. Opuszcza las we wsi Zagórze i asfaltową drogą przez Podzagnańszcze dociera do stacji kolejowe w Łącznej, gdzie na swój koniec.

Zielony szlak pieszy Starachowice – Łączna liczy sobie 36km przy 640m podejść.

Zbyszek Borowiec

Przebieg

0,0 km
Starachowice, PKP, PKS
3,8 km
Starachowice, Zalew Lubianka
10,0 km
Bronkowice
10,5 km
Radkowice
12,5 km
Trzcianka
15,0 km
Tarczek
20,0 km
Bodzentyn
23,0 km
Psary, Stara Wieś
25,0 km
Psary, Podlesie
29,3 km
Bukowa Góra
34,1 km
Zagórze
36,0 km
Łączna, PKP

Kalendarz imprez

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Wrzesień 2020
 

Stronę aktualnie przegląda 1 osoba